รับทำวีซ่าภูเก็ต ขอคำปรึกษาฟรี | ทุกปัญหาวีซ่า เราช่วยคุณได้

สอบถามผ่านแบบฟอร์ม

หากคุณมีความกังวลใด ๆ หรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการที่เรา กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างนี้ กรุณาให้แน่ใจว่าจะกรอกข้อมูลในช่องที่มีเครื่องหมาย *เราจะตอบคำถามของคุณที่มีโอกาสใช้ได้เร็วที่สุด

ที่ตั้งสำนักงาน

การเดินทางเข้าเขต EU (สหภาพยุโรป) จากประเทศไทย

🔹ไทยยังอยู่ใน EU White List

– EU แนะนำให้ประเทศสมาชิก EU อนุญาตให้ผู้เดินทางจากไทยเข้าเขตได้โดยไม่จำกัดวัตถุประสงค์ และไม่ว่าจะฉีดวัคซีนมาแล้วหรือไม่

🔹ในกรณีที่ไทยไม่อยู่ใน EU White List

– ประเทศสมาชิก EU อาจห้ามผู้ที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนที่รับรองโดย EU หรือ WHO จากไทยเดินทางเข้าโดยไม่มีวัตถุประสงค์ที่จำเป็น

🔹หากสถานการณ์โควิด-19 ในไทยรุนแรงขึ้น

– EU อนุญาตให้ประเทศสมาชิก EU ออกมาตรการเพิ่มเติมได้ เช่น การให้เข้ากักตัวและตรวจหาเชื้อเป็นระยะ
แม้จะได้รับการฉีดวัคซีนครบถ้วนแล้วก็ตาม

🔹สำหรับบุคคลที่ฉีดวัคซีนที่ European Medicines Agency หรือ WHO ยังไม่ได้รับรองที่จะเดินทางจากไทยเข้าเขต EU

– บุคคลดังกล่าวจะยังคงสามารถเดินทางไปได้ เนื่องจากไทยอยู่ใน EU White List (หากประเทศสมาชิก EU นั้น ๆ เลือกที่จะปฏิบัติตามข้อแนะนำของ EU)

🔹การอนุญาตให้เดินทางเข้า – ออกเป็นอำนาจของแต่ละประเทศสมาชิก EU

– ควรตรวจสอบมาตรการการเดินทางของแต่ละประเทศก่อนการเดินทางทุกครั้ง เนื่องจากอาจมีการเปลี่ยนแปลงและไม่เป็นไปตามข้อแนะนำของ EU

 

ข้อแนะนำของ EU (Council Recommendation) ต่อประเทศสมาชิก EU เกี่ยวกับการเปิดให้บุคคลเดินทางเข้าเขต EU ในรูปแบบของการเดินทางที่ไม่มีความจำเป็น (Non-Essential Travel)

🔹กลุ่มประเทศนอก EU ที่มีความปลอดภัย (EU White List)

– ประเทศที่มีผู้ติดเชื้อไม่เกิน 75 คน ต่อประชากร 100,000 คน ในช่วง 14 วันที่ผ่านมา เปิดให้เดินทางเข้าได้โดยไม่จำกัดวัตถุประสงค์

🔹บุคคลที่ได้รับวัคซีนโควิด-19 ที่องค์การยาของ EU (European Medicines Agency) รับรอง และครบโดสที่กำหนดแล้ว

– เดินทางเข้าเขต EU ได้โดยไม่จำกัดวัตถุประสงค์

🔹กลไกระงับการเดินทางเข้าทุกกรณีเป็นการเร่งด่วนหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินทางระบาดวิทยา

– ประเทศสมาชิก EU สามารถออกมาตรการเพิ่มความปลอดภัยเพิ่มเติมได้ภายหลังการเดินทางถึง

 

ข้อแนะนำของ EU ต่อประเทศสมาชิก EU ในการอนุญาตให้บุคคลที่ได้รับวัคซีนฯ แล้วเข้าเขต EU

✅ ประเทศสมาชิก EU ควรยกเลิกมาตรการจำกัดการเดินทางเข้าจากประเทศนอก EU สำหรับบุคคลที่ได้รับวัคซีนฯ ชนิดที่ EU รับรองครบโดสตามคำแนะนำแล้ว
อย่างน้อย 14 วัน ก่อนเดินทางเข้า

– Pfizer/BioNTech
– Moderna
– J&J
– AstraZeneca

และที่รับรองโดย WHO ซึ่งมีเพิ่มอีก 2 ชนิด

– Covishield
– Sinopharm

European Medicines Agency อยู่ระหว่างพิจารณารับรองวัคซีนโควิด-19

– Sinovac
– Sputnik V

ในช่วงที่ EU ยังไม่มีการออกเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนให้บุคคลประเทศที่สาม ประเทศสมาชิก EU สามารถยอมรับเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนของประเทศที่สามซึ่งมีข้อมูลพื้นฐาน อาทิ ข้อมูลส่วนบุคคล ชนิดและวันที่ฉีดวัคซีนฯ โดยเป็นไปตามกฎหมายของแต่ละประเทศ และต้องตรวจสอบได้

 

ที่มา : กระทรวงการต่างประเทศ Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of Thailand

ปรึกษาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย Free Consulting !

คำสัญญาจากเรา